Selera Anda’s

Visie op duurzaamheid

In onze dagelijkse activiteiten besteden wij ruim aandacht aan duurzaamheid bij de bereiding van onze Indonesische gerechten. Zo wordt er gekookt met moderne, duurzame keukenapparatuur, en wordt voedselverspilling altijd voorkomen.

De voortgang die wij maken zal beschreven worden in ons duurzaamheidsverslag, welke wij verwachten binnenkort beschikbaar te stellen. In dit verslag zijn ook de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN) opgenomen die Selera Anda heeft omarmd.

Een einde aan honger
Doel 2

Een einde aan honger

Zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

Wij streven naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering, waarbij ons inkoopbeleid gebaseerd is op bewuste keuzes. Op deze manier leveren wij een actieve bijdrage aan het VN duurzaamheidsdoel duurzame landbouw.

Wij zijn een groot voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen en steunen lokale leveranciers. Onze ingrediënten worden zoveel als mogelijk lokaal ingekocht bij lokale ondernemers en partners. Zo zijn bijvoorbeeld onze groentes afkomstig van Nederlandse en Europese bodem.

Uiteraard zijn de specerijen waar Selera Anda gebruik van maakt doorgaans afkomstig uit Zuidoost-Azië, waarbij ook daar aandacht wordt geschonken aan het inkoopbeleid. Wat Selera Anda zo bijzonder maakt is dat er een hoge kwaliteit specerijen worden gebruikt in onze gerechten. Voordat deze uw bord bereiken is er een lange weg aan vooraf gegaan met verschillende kwaliteitscontroles in samenwerking met de beste leveranciers. Kwaliteit en een duurzame aanpak vinden wij uiterst belangrijk.

Duurzame consumptie en productie
Doel 12

Duurzame consumptie en productie

Wij streven dit doel na door verantwoorde en duurzame keuzes te maken waar wij in de uitvoering invloed op kunnen hebben. Door onze verse producten en ingrediënten bij lokale ondernemers en partners te kopen beperken wij hiermee onze transportbewegingen. Onze keukenapparatuur en andere productiemiddelen draaien zo efficiënt mogelijk. De ventilatie, verwarmings- en koelsystemen in onze keukens presteren optimaal, en wij maken gebruik van ledverlichting, waardoor wij geen kostbare energie verspillen en milieuvervuiling niet aan de orde is.

Buiten het koken om gaat ons duurzaamheidsbeleid verder: wij maken gebruik van groene stroom. Wij schakelen steeds meer over van gas naar elektriciteit. Onze gerechten worden door middel van een duurzaam wagenpark en elektrische scooters rondgebracht. Hierbij wordt voldaan aan de strengste milieueisen. Zodoende beperken wij de uitstoot van schadelijke stoffen en het gebruik van fossiele brandstoffen. In ons bedrijf scheiden wij ons afval door inkt- en tonerafval, glas, karton en overig afval separaat af te voeren.